00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

James Montgomery
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Montgomery, Jamesf. 4. nov. 1771 i Irvine, Ayshire, Skotland. F: brødremenigheds­pr. John M. (d. sammen m. sin hustru som miss. i Vestindien o. 1780). M. blev udd. v. de engelske brødremenigheders skole og præsteseminarium i Fulneck v. Leeds. Her blev hans lyst til digtning vakt, og man opgav at gøre ham til præst. M. kom i bagerlære, men rømte, og efter nogen tids omflakken fik han plads på den liberale avis Sheffield Register, hvor han overtog redaktionen 1794, da direktøren flygtede til Amerika for at undgå en politisk dom. M. ændrede bladets navn til The Shef­field Iris, og udgav det gennem 31 år. Han måtte selv i fængsel to gange for bladets indhold. M.’s første digtsamling ‘Prison Amusements’ 1797 tolkede uretfærdigheden ved fængsel pga. religiøs og social overbevisning. Med tiden slog han sit navn fast som ‘The Christian Poet’, og nåede almen anerkendelse. 1833 fik han kongelig pension. M. døde ugift, 30. april 1854.

Ved siden af sit journalistiske forfatterskab, udgav M. skrifter om moralsk-politiske spørgsmål, bl.a. skrev han imod negerslaveriet. Hans navn er dog først og fremmest knyttet til lyrikken, hvor ‘The Wanderer of Switzerland’  (1806), ‘The World before the Flood’ (1813) og: ‘Greenland and other Poems’ (1819) er de mest fremtrædende. Hans salmedigtning udkom især i samlin­gerne: Songs of Zion 1822, The Christian Psalmist og: The Christian Poet 1825, Original Hymns for Public, Private and Social Devotion 1853 med 355 salmer. M. bidrog desuden til en række af tidens salmebogsudgivelser. 

A 182, 291  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens gerning

291

Du, som går ud fra den levende Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Melchior Franck 1628 / Thomas Laub 1902
Christian Barnekow 1858

1

Du, som går ud fra den levende Gud,
åndernes Ånd i det høje!
Menneskens køn mod Guds enbårne Søn
stridende står dig for øje,
men af din nåde, o, bliv dog her!
Natten er skummel, og den er nær.

2

Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!

3

Glæde og lys med dem komme til bys,
blomstre lad muld, hvor de træde!
Styrke og mod bringe svaghed på fod,
trøst finde alle, som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!

4

Skin over vang som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld!

5

Pinselig dåb til Guds herligheds håb
folkefærd alle genføde!
Tale og skrift om vor frelsers bedrift
blomstre som roserne røde!
Livstræet skyde af korsets rod!
Smage lad alle, vor drot er god!

6

Saligheds fryd for Genløserens dyd
times lad mennesker alle!
Faderens råd og den Helligånds dåd
sammen i Frelseren falde,
så af det hele, som Gud har skabt,
går kun fortabelsens æt fortabt!

James Montgomery 1823.
N.F.S. Grundtvig 1837.