HØR melodien

Se salmens tekst:
289. Nu bede vi den Helligånd
Vælg melodi:
 Førreformatorisk leise/Jo...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Ove Malling
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Malling, Ovef. 10. dec. 1747 på Taarupgård v. Viborg. F: godsejer Peder Pe­dersen M. M: Charlotte Hylleborg f. Storm. Familien fl. t. Sal­ling, hvor M. voksede op. Han frekventerede latinskolen i Viborg, men uddannedes i øvrigt af privatlærere. M. gennemførte det teologiske studium m. laveste karakter, blev efter eks. 1766 huslærer og hovmester, og fulgte to herremandssønner til Kbh. hvor han fortsatte sine studier, og udgav nogle digte i Op­lysningstidens stil – altså helt moderne. På den baggrund gav Høegh Guldberg ham den opgave at udarbejde en læsebog til historieundervisningen efter skoleloven 1775. Titlen blev: ‘Store og gode Hand­linger af Danske, Norske og Holstenere’; bogen udkom 1777 og blev en udtalt succes. Den brugtes gennem mere end hundrede år, og inspirerede flere af eftertidens forfattere. 1781 ~ Christine Beck, og sammen fik de mange børn. M. blev inddraget i den oplyste enevældes statsapparat, først som sekr. i toldvæsenet, sekr. i lovkommissionen 1787, han var involveret i Københavns fattigvæsen, hvor han blev direktør, i Landhusholdningsselskabet og var en af talerne v. grundstensnedlæggelsen for Frihedsstøtten. Han kom i bankbestyrelser og var fra 1813 overdirektør i Rigsbanken, og arbejdede i et utal af kommissioner. M. blev medl. af Videnskabernes Selskab 1806, og 1809 kgl. historiograf, han var fra 1817 ledende direktør for de lærde skoler og universitetet og kom derved til at forestå opførelsen af Sorø akademi 1821. 1824 blev han geheime-statsminister og 1826 ridder af elefantordenen. M. døde 17. nov. 1829.

M. blev medlem af den salmebogskommission, der udarbejdede Evange­lisk-kristelig Psalmebog 1798 – og var den eneste teolog, foruden formanden, biskop Balle. Kun i nogen grad kan det kortlægges, hvad han der arbejdede med, men hans indflydelse på sproget i salmerne har været gennemgribende. Et par originalsalmer af M. kom også med i den endelige salmebog.

B  289, 474


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens gerning

289

Nu bede vi den Helligånd
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Førreformatorisk leise / Johann Walter 1524

1

Nu bede vi den Helligånd
at sammenknytte os ved troens bånd
og til verdens ende
kirken at bevare,
nådig at afvende
al dens nød og fare.
Herre, hør vor bøn!

2

Du lysets Ånd! opklar os så,
at i sin herlighed kan for os stå
Herren, vi tilbede,
Guds den elskelige,
som os vil indlede
i sin Faders rige!
Herre, hør vor bøn!

3

Du kærlighedens Ånd! indgyd
i Herrens samfund kærlighedens fryd,
så vi glade vandre,
Jesus, mellem dine,
elskende hverandre,
som Gud elsker sine!
Herre, hør vor bøn!

4

O Talsmand! lad os finde trøst,
som barnet finder den ved moders bryst,
i din søde stemme,
så al vor elende
smilende vi glemme
over salig ende!
Herre, hør vor bøn!

5

Ja, sandheds Ånd! forvis os på,
at også vi er af Gud Faders små!
Da er sorgen slukket,
da er perlen fundet,
Paradis oplukket,
døden overvundet.
Herre, hør vor bøn!

Tysk 12. årh.
Martin Luther 1524. (Dansk 1529).
Ove Malling 1798. N.F.S. Grundtvig 1836.