Se salmens tekst:
275. Uforsagt, vær på vagt
Vælg melodi:
 Oluf Ring 1938
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Agerbek

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Agerbek, Hansf. 1. feb. 1798 i Skydebjerg præstegård på Fyn. F: sognepræst Hans Adolph A. M: Helene Birthe Marie f. Bachmann. Efter forældrenes tidlige død kom A. til en slægtning i Øster Hæsinge præstegård. Han fik sin skolegang i København, hvor han 1816 begynde det teologiske studium – afbrudt af en tid som huslærer i Gamtofte – 1822 blev han teologisk kandidat, og året efter personel kapellan hos provsten i Vemmelev nær Slagelse. 1827 ~ godsejerdatteren Marie Frisenberg, og s.å. residerende kapellan i Thisted og sognepr. i Skinnerup i Thy. 1830 sognepr. i Bredstrup v. Fredericia, 1834 sognepr. i Espe og Vantinge på Fyn, 1841 sognepr. i sit barndomssogn Øster Hæsinge, hvor han døde 13. sep. 1869.

A. havde allerede i sin ungdom lagt afstand til rationalismen, og var i studietiden i nær forbindelse med Grundtvig. Han var især grebet af en indgående bibelfortrolighed som i forening med hans personlighed gav ham en positiv og forstående holdning overfor datidens gudelige forsamlinger, som de mere statskirkelige præster bekæmpede.

A.’s forfatterskab begrænser sig til nogle udgivne prædikener og artikler. Hans få salmer blev til som private lejligheds-, oftest trøstedigte, til familiemedlemmer og venner, men spredtes i afskrifter og blev således trykt på an­den hånd, bl. a. af lægprædikanten Jens Sørensen Dyrholm: Nogle Sange nærmest foranledigede af den nuværende Krig i Fædrelandet 1848.

A  275  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Kristi komme

275

Uforsagt, vær på vagt
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Klokken slår, tiden går

1

Uforsagt, vær på vagt!
Jesus haver det alt fuldbragt.
Han har vundet det store slag,
Satan bundet til dommedag,
åbnet os Himmerigs port.

2

Uforsagt, vær på vagt!
Jesus haver det alt fuldbragt.
Snart han kommer at hente sin brud
fra det fremmede land til sin Gud,
hjem til sin himmelske fred.

3

Uforsagt, vær på vagt!
Jesus haver det alt fuldbragt.
Har du kun olie i dit kar,
brænder end lampen ej lys og klar,
kan du ham møde med fryd.1

4

Uforsagt, vær på vagt!
Jesus haver det alt fuldbragt.
Aldrig han fældes med magt eller list,
bier han længe, han kommer dog vist,
glæder dig så desto mer.

5

Uforsagt, vær på vagt!
Jesus haver det alt fuldbragt.
Han kan dig trøste i al din ve,
han er dig nær, skønt ej du kan se
Jesus, din trofaste ven.

6

Klokken slår, tiden går,
evigheden os forestår.
Lad os da bruge den kostbare tid,
tjene vor Herre med al vor flid,
så skal vi nok komme hjem!

H. Agerbek 1848.

1 Matt 25,1-13