Se salmens tekst:
268. Zions vægter hæver røs...
Vælg melodi:
 Philipp Nicolai 1599
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Philipp Nicolai
Magnus Brostrup Landstad
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Nicolai, Philippf. 10. aug. 1556 i Mengeringhausen, Waldeck, Westfalen. F: sognepr. Dietrich N. M: Catharina Meyhan. 1568 kom N. i latinskole i Kassel, 1571 på gymnasiet i Dortmund, og derefter et halvt år i klosterskolen i Mühlhausen hvor fagene var digtekunst og musik. 1575-79 studerede han v. universiteterne i Er­furt og Wittenberg, og drog derefter hjemover og bistod faderen i præstegerningen. 1583 blev N. evangelisk præst i Her­decke, men tre år efter fordrevet af spanske tropper. Efter korte virkeperioder andre steder kom han til Altwildungen v. slottet Waldeck, hvor hans mæcens enke tog ham til slotspr. og huslærer. Lutherdom og calvinisme tog livtag i de protestantiske fyrstehuse, og N. blev en overgang forbudt at prædike, men efter et omslag i holdningen kom han tilbage i embedet, blev teologisk doktor i Wittenberg 1594 og kunne endda udgive et skrift mod calvinismen. 1596 blev han pr. i Unna, Westfalen, og udgav endnu et stridsskrift. En pestepedemi bortrev på et halvt år 1300 af byens indbyggere, heriblandt andenpræsten og N. måtte forrette begravelserne alene – op til tredive om dagen. 1600 ~ Catharina v. d. Recke. 1601 blev N. førstepr. v. Catha­rinakirche i Hamburg, hvor han døde 26. okt. 1608.

Af de antagelig flere salmer N. skrev, er kun bevaret fire. En  fremkom i: Nothwendiger und gantz vollkommener Bericht 1596. De tre øvrige i hans trø­steskrift: Frewden-Spiegel des ewigen Lebens 1599.

A  106, 268  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Kristi komme

268

Zions vægter hæver røsten
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Philipp Nicolai 1599

1

Zions vægter hæver røsten:
Vågn op, der blinker lyn i østen,
vågn op, Guds stad, Jerusalem!
Midnatsmulm dig ruger over,
men Herrens time slår; hvo sover,
når herligheden stråler frem?
Se, Herren kommer ned,
stat op, tag lampen med,
lad den brænde!
Du, Herrens brud,
stat op, gak ud,
han hjem dig fører til din Gud!

2

Og Guds kirke stemmen hører,
en himmelsk glæde hjertet rører,
den vågner og står op så brat.
Herren kommer, stor og prægtig,
af nåde stærk, af sandhed mægtig,
han kommer og gør dag af nat!
Ja, kom, vor krone skøn,
kom, Jesus, du Guds Søn,
hosianna!
Vi følger dig
til Himmerig
at bo i fred evindelig.

3

Dér dig synges lov og ære
af menneskers og engles hære
fra evighed til evighed.
Hvor Guds trones stråler skinne,
hvor blomstrer Livets Træ derinde
i Paradisets herlighed!
Hvad intet øje så,
hvad tanker aldrig nå,
dér vi skuer.
Nu, jord, farvel,
stig højt, min sjæl,
følg Jesus ind til livets væld!

Matt 25,1-13
Philipp Nicolai 1599. M.B. Landstad omkr. 1825.
Fr. Hammerich 1850 og 1852.