HØR melodien

Se salmens tekst:
262. Frydetonen går mod trone...
Vælg melodi:
 Svensk melodi 1694
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Venantius Fortunatus
Sigismund Christian Dick

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Dick, Sigismund Christianf. 13. aug. 1815 i Trondheim, Norge. F: Krigsråd Andreas Svane D. M: Johanne Kathrine Kristiane f. Selmer. Student fra Trond­heim Katedralskole 1833, teologisk kandidat 1840. Kapellan på Inderøy til 1844, derefter i Oppdal til 1856. 1849 ~ Elsebe Katharina f. Parelius.

D. blev sognepræst på Aukra 1857 og fra 1862 provst for Yd­re Romsdal Provsti. 1870 residerende kapellan v. Kristians­sand Domkirke, 1879 sognepræst i Ås til sin død 27. maj 1882.

I 1851 oplevede D. en vækkelse, der gav sig udtryk i et omfattende sang- og salmearbejde. Han udgav Aandelige Sange for Lægfolk 1859, Troens Harpe 1861, og samme år: Korte Morgen- og Aftenbønner med tilføjede salmer. I årene 1860-77 udsendte han en række hefter: Aandelige Sange til Opbyggelse, og oversatte en del opbyggelsesskrifter af bl. a. Scriver, Arndt og Rosenius, samt Oscar Ahnfeldt, med hvem han havde nær forbindelse.

B  262  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Kristi herredømme

262

Frydetonen går mod tronen
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Svensk melodi 1694

1

Frydetonen
går mod tronen,
genlyd giver Himlens hal:
Lov og ære
Herren være,
fjernt og nær han prises skal!
Alt det skabte,
men fortabte,
kan nu rejses fra sit fald.

2

Graven bæver,
Jesus lever,
han, som for vor synd var død;
han har vundet,
livet fundet,
og hans sejr har endt vor nød;
knust er slangen,
løst er fangen,
slukt af nåde Helveds glød.

3

Hvad jeg skyldte,
han opfyldte,
min opstandne Herre Krist;
vredens luer
mer ej truer,
Gud min Fader er for vist;
dræbt er døden,
endt er nøden,
og besejret Satans list.

4

Evig sejer
nu jeg ejer
altid, Herre Krist, i dig;
jeg har vundet,
du har fundet
fuld retfærdighed til mig;
skyld foruden
kommer bruden
nu med lovsang frem for dig.

Venantius Fortunatus omkr. 600.
Svensk 1864.
Chr. Dick 1867. Bearbejdet 1895.