Se salmens tekst:
24. En vej eller anden, vor H...
Vælg melodi:
 William Croft 1708
 C. S. Harrington 1870
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martha Ann Cook, f. Woodbridge
Carl Joakim Brandt
Niels Møller

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Møller, Nielsf. 26. juni 1885 i København. F: sognepr. (sen. biskop i Aalborg) Christen Vilhelm Victor M. M: Henriette Marie f. Groth. M. blev student fra Herlufsholm 1903, cand.mag i dansk, engelsk og fransk 1910, lærer på Askov Højskole 1910-11, hvor han ~ Anna Margrethe Høeberg. Fra 1911-38 var M. seminarielærer i Odense, og imellemtiden blevet dr.phil. på afhandlingen: Salmesprog og Sal­metyper. En psykologisk Undersøgelse af Reformationsaarhundredets danske Menighedssang til og med Hans Thomissøns Salmebog 1923. Fra 1938 blev M. lektor v. Tønder Statsseminarium, hvorfra han tog afsked 1952 og fl. t. Søn­derborg. M. døde 24. jan 1958.

Udover disputatsen består M.’s forfatterskab i talrige artikler om hymnologiske emner, undersøgelser af enkeltsalmer og studier af salmedigtere, fortrinsvis offentliggjort i års- og tidskrifter. En forelæsningsrække på Pastoralseminariet i Kbh. resulterede i bogen: Salmebogen i Præstens Haand 1941. Hans direkte salmearbejde består i oversættelser og bearbejdelser, samt en tildigtet strofe (v. 4) i salmen: „En vej eller anden“.

B  24, 360, 365, 656  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Skabelsen og forsynet

24

En vej eller anden, vor Herre ved råd
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: William Croft 1708
C.S. Harrington 1870

1

En vej eller anden, vor Herre ved råd,
måske ikke min vej,
måske ikke din vej;
men dog ad sin egen vor Herre ved råd.

2

En tid eller anden, vor Herre ved råd,
måske ej til min tid,
måske ej til din tid;
men dog til sin egen vor Herre ved råd.

3

Så tab da ej modet, vor Herre ved råd!
Og han til din lykke
sit ord ej vil rykke;
derpå kan du bygge: vor Herre ved råd.

4

Da vi var fortabte, vor Gud vidste råd:
hans Søn kom iblandt os,
opledte og fandt os,
brød døden, som bandt os. - Ja, Gud vidste råd.

5

Så gå, hvor han kalder, og spar dig din gråd!
Hvor havet nu syder,
blir vej, når han byder,1
og lovsangen lyder: vor Herre ved råd.

Fil 4,19
Martha Cook omkr. 1864.
C.J. Brandt 1875 og 1885. Niels Møller 1947.

1 2 Mos 14