00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Lisbeth Inga Smedegaard Andersen, f. Eland

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Andersen, Lisbeth Inga Smedegaard, f. Elandf. 30. sep. 1934 på Frederiksberg, Kbh. F: Grosserer Frithjoff Eland, M: Karen Else Marie E. Student fra Herning Gymna­sium 1953, 1955 ~ Jens Smedegaard Andersen. cand.teol. År­hus Univ. 1979; bifag i kunsthist. sst. 1988. 1979 hjpr. Dansk Sømandskirke New York, USA. Studier på Union Theological Seminary sst. 1980 residerende kapellan Risskov Kirke, Århus. Sognepr. v. Holmens Kirke, Kbh. 1990-96.

A. har udgivet flere bøger om kristne motiver i billedkunsten, og om formidling af kristendom i nyere prædikener og salmedigtning. Tillige en række salme- og digtsamlinger: Vinterlys og tjørneblomst 1984, Du bor i vor dag 1988, Kranse af torne 1990. Klædt i støv 1993. Bag vinger af løvfald 1999. A.’s salmer er karakteriseret ved en hyppig brug af naturerfaringer som billeder på mentale tilstande, som konfronteres med temaer eller fortællinger fra evangelierne, og søger derigennem en poetisk sammenhæng mellem skabelsestro og evangelieforkyndelse. Hendes salmer er optaget i salmeantologier, sangbøger og salmebogstillæg.

A  22, 69, 131, 188, 248, 413, 717  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Skabelsen og forsynet

22

Gådefuld er du, vor Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Kvindelil, din tro er stor
Kom, Gud Faders Ånd fuldgod

1

Gådefuld er du, vor Gud!
Du, som sender storme ud,
gav dog midt i ørknens sand
Moses råd - som mand til mand.

2

Men dit ansigts stråleskær,
det kan ingen skue her,
Moses så kun, skærmet trygt
bag din hånd, med ærefrygt

3

verdens overdådighed
opstå, skabes i dit fjed,
lysets skælven, varsomt lagt
i naturens farvepragt.

4

Alt med hver sin egenart:
Rosen, sommerfuglen - sart
drager skabelsens mystik
klædt i støv forbi vort blik.

5

Undrende betages vi,
når din skønhed går forbi;
vil vi se dit væsens grund,
ser vi nat og mørke kun.

6

Skærm vor undren, og bevar
gåden om det sidste svar;
lad os tro, at vi er mer
end en skal af støv og ler -

7

at du bag ved gådens slør
åbner os en anden dør,
og at Jesus er den vej,
der skal føre os til dig.

8

Nøglen er din kærlighed,
og når vi - bag tid og sted -
ser dig i din stråleglans,
vil dit åsyn ligne hans.

2 Mos 33,18-23
Lisbeth Smedegaard Andersen 1993.