Se salmens tekst:
219. Lov og tak for påskens o...
Vælg melodi:
 Sekvens 11. årh./Niels Je...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Helge Severinsen
Wipo af Burgund

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Severinsen, Helgef. 25. apr. 1930 i Finderup v. Viborg. F: sognepr. Tage S. (medl. af Midtjysk Salmekonvent. Farfar: Salme- liturgi- og kirkehi­storikeren Peder S.) M: Karen Kirsten f. Jørgensen. Student, Vi­borg Katedralsk. 1948. 1952 ~ Inger Margrethe Larsen. Teolo­gisk kandidateks. Århus Univ. 1955. Højskolelærer, Ry Høj­sko­le 1956-60. Lærer Goddard College, Vermont USA 1960-61. Forst. Antvorskov Højsk. 1963 (fra 1971 benævnt Skælskør Fol­ke­højsk.). Uddannelseskonsulent 1978. Sognepr. Tilst-Kasted v. Århus 1979, provst Århus nordre Provsti 1986. Afsk. 1996. Han døde i 2018.

S. har beskæftiget sig indgående med undervisningspolitik og -planlægning, bl.a. som director f. Unesco Seminar on Adult Education, fmd. Voksen­pæd. Center Vestsjæll. (1974-78), Det centrale Udd.råd (1982). og Selskabet f. Frem­tidsforskn. (1983-92). Han har udg. en række afh. og art. om undervisning og udd. planlægn.; en kantate v. 50-årsfesten for Det teologiske fakultet i Århus, samt sang- og salmesamlingerne Skarp Sovs 1995, Solsange 1998. I forb. m. udarbejdelsen af Den Danske Salmebog (2002) overs. S. en række fortrinsvis skandinaviske salmer.

 B  57, 172, 219, 259, 524, 636, 659  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

219

Lov og tak for påskens offer
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Sekvens 11. årh. / Niels Jesperssøn 1573
Synges som vekselbøn mellem kor (k) og menigheden (m).

1

Lov og tak for påskens offer!
Hør kristenheden synge!
Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
Lammet frikøbte hjorden,
Kristus, den syndfri, skænked
syndere forsoning med sin Fader.
Død og liv måtte brydes
i en underfuld tvekamp.
Livsfyrsten, som var død,
hersker, lever.

2

Krist stod op af døde,
afsonet er vor brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
Sig du os, Maria,
hvad så du på din vandring?
Hans grav, den levende Kristus,
den Opstandnes herlighed, den så jeg,
så engle som vidner,
hans svededug, hans ligsvøb.
Mit håb opstod. Han er Kristus,
går forud for jer til Galilæa.

3

Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
Kristus, ved vi, er i sandhed
oprejst fra de døde.
Forbarm dig over os,
Sejrens konge!
Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Amen. Halleluja.

(Denne linie udelades, når »Krist stod op af døde« bruges).
Wipo 11. årh. Dansk 1528.
Helge Severinsen 1998.