Se salmens tekst:
217. Min Jesus, lad mit hjerte...
Vælg melodi:
 Carl Nielsen 1914
 Johann Crüger 1653
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Biørn Christian Lund
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Lund, Biørn Christianf. 8. maj 1738 i Ølby v. Struer. F: sognepr. Hans Mathias Jørgensen L. M: Mette Bjørnsdatter f. Drachhart. Efter en streng opdragelse kom han i Viborg Latinskole som 13-årig, og blev student 1756. Hans teologiske studier måtte afbrydes to gange, hvor han tjente som huslærer, bl.a. hos sognepr. Laur. Fugl i Saltum, Vendsyssel, der var stærkt herrnhutisk præget. 1759 fik L. teologisk embedseks. og blev 1761 informator v. Det Kgl. Vajsenhus i Kbh. 1767 residerende kapellan i St. Hedinge og sognepr. i Højrup, og året efter ~ Anna Mar­grethe Braae. Fra 1785 var han sognepr. i Hellested. 1787 ~ Marie Barthold. Hans syn svækkedes af læsning og skrivning ved dårligt lys; fra 1803 var han blind. L. døde 4. okt. 1809.

L.’s forfatterskab er farvet af Brødremenighedens blod-teologi. Han udgav en række opbyggelsesbøger, der også rummede salmer: En liden Brude-Gave, sendt fra Brudgommen, det lille Barn i Krybben i Bethlehem i sit første Blod og blodige Brudgoms Deylighed paa Golgatha til alle Jesu Brude, I nogle smaa Psalmer 1760. En liden Brude-Gave sendt fra Brudgommen Jesus i hans Kongelige Prydelse paa hans Trolovelses-Dag til alle Jesu Brude, i nogle faa Psalmer 1761.  Begge samlinger udkom i ét bind med flere salmer 1764, og blev gennem flere oplag udbredt i de gudelige forsamlinger. S.å. udkom: Jesu Bruds Glæde i hendes Immanuel og Brudgom (1764). Heri fremkom salmen „Naar jeg Gethse­mane her faar“ der er forlæg for salmen „Min Jesus, lad mit hjerte få“. L. gik ind i et egentligt salmearbejde med udgivelsen: Forsøg til en frie Oversættelse af de bedste gamle og nye Kirke-Sange med hosføiede Originaler og Forfatternes Navn 1797. Værket forblev ufærdigt; men de tre hefter, som udkom, rummede 195 tyske salmer tillige med L.’s fordanskning, og indeholdt også 52 sider med salmehistoriske oplysninger. I 1806 udgav han: Dagbog for en Christen af vor Herres Jesu Christi egne Ord og Lære. Med dertil passende Sange af den evangeliske og andre Sangbøger. Han udgav også et par katekismusforklaringer for ungdommen, ligeledes stærkt præget af herrnhutisk pietisme.

A  217  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

217

Min Jesus, lad mit hjerte få
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Carl Nielsen 1914
Dybt hælder året i sin gang

1

Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må
min sjæl umistelig!

2

Da bliver nådens tid og stund
mig sød og lystelig,
til du mig kysser med din mund1
og tager hjem til dig.

3

Mit hjerte i den grav, du lå
til påskemorgen rød,
lad, når det aftner, hvile få
og smile ad sin død!

4

Før så mig arme synder hjem
med din retfærdighed
til dit det ny Jerusalem,
til al din herlighed!

Biørn Christian Lund 1764.
Bearbejdet 1778.
N.F.S. Grundtvig 1846.

1 Moses døde efter jødisk overlevering under Guds kys (5 Mos 34,5)