HØR melodien

Se salmens tekst:
214. Hør vor helligaftens bø...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1926
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johannes af Damaskus
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Johannes af Damaskusf. i slutn. af 7. årh i Damaskus. Familien, der førte det arabiske navn Manzur, var kristen, og J. blev undervist af en tilfangetagen munk. Tidligt udgav han sine første skrifter. 735 aflagde han det verdslige liv og blev optaget i Saba-klostret v. Jeru­salem, hvor hans adoptivbror, Kosmas, allerede befandt sig som munk. Der blev J. resten af livet som præsteviet munk. En synodeudtalelse, som omtaler ham i fortid, blev udstedt i året 754; man sætter derfor hans død til o. 750.

J. er den byzantinske kirkes store kirkefader. Han afsluttede dens dogmatik i værket: ‘Erkendelsens Kilde’, og fremhævede kraftigt det forsvarlige i at ære ikonerne. I andre skrifter betonede han overensstemmelsen mellem kirkefædrene og Bibelen. Først og fremmest er J. dog Østkirkens store liturgiker. Han og broderen Kosmas forfattede en stor del af kirkens liturgiske sange, som fortsat er i brug. I 1837 omstøbte Grundtvig nogle få af J.’s kirkesange til særegne påskesalmer.

A  214, 246.  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

214

Hør vor helligaftens bøn
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1926

1

Hør vor helligaftens bøn!
Hør os, Guds enbårne Søn!
Hør du os i påskekvæld!
Eftergiv os al vor gæld,
så, opstandne fra de døde,
glad vor mester vi kan møde!

2

Kristenhed, stat op, vær glad,
gak nu rundt i Zions stad,
lovsyng Herren, from og god,
for han døde og opstod,
døde for, hvad vi bedreve,
og opstod, for vi skal leve!

3

Kom da, lad os ret engang
prøve på en takkesang,
knæle dybt i Jesu navn,
som os rev af dødens favn,
som forsoned al vor brøde,
stod med nåden op af døde!

4

Hellighold, Guds vennelag,
Herrens store hviledag,
hvilen efter storm og strid,
efter fuldendt frelser-id!
Med udødelighed kroner
sejerrig os vor forsoner.

5

Kristus, ære være dig!
Takkesang evindelig!
Ved korsfæstelsen i går
lægte du vort banesår.
Ved opstandelsen i morgen
slukker du al dødning-sorgen.

Johannes af Damaskus 8. årh.
N.F.S. Grundtvig 1837.