Se salmens tekst:
204. O hjertekære Jesus Krist
Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Poulsen Resen
Søren Jonæsøn

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Resen, Hans Poulsenf. 2. febr. 1561 i Resen vest f. Struer. F: sognepr. Poul Hanssøn. M: Johanne Bertelsdatter. R. gik i skole i Holstebro, Ribe og Viborg, hvor han blev student 1581. Han gik kun på univ. i Kbh. et par år, og blev så hører v. latinskolen i Viborg. Som hov­mester hos adelssønnen Fr. Rosenkrantz rejste R. med denne til Ro­stock, og tog der magistergrad, derefter til Italien, hvor de frekventerede universiteterne i Padua, Siena og Rom, og besøgte Sicilien og Malta. Under hjemrejsen gjorde de ophold i Geneve. 1591 blev R. professor i dialektik (filosofi og retorik) v. Kbh.s Univ. og 1594 ~ Barbara Andersdatter (d. 1601). 1597 forfremmedes R. til Det teologiske fakultet, og udviklede en personlig, robust dogmatisk luthersk teologi. R. blev betroet opgaven at revidere Fr. II’s bibel, og gjorde det ene mand i form af en helt ny overs. fra grundsprogene: ‘Biblia, Paa Danske’, 1607. Den samvittighedsfulde overensstemmelse med grundteksten gjorde den danske gengivelse tung og vanskelig, men R.’s bibelovers. blev alligevel grundlaget for de danske Bibeler gennem 300 år. 1615 blev R. udnævnt til Sjællands biskop, og ~ (m. forgængerens enke) Anna Eisenberg. R. døde 14. sep. 1638, og blev begr. i Peder Palladius’ grav i Frue Kirke.

R’ efterlod sig et omfattende kirkeligt forfatterskab, præget af den lutherske ortodoksis arbejde med troens grundlærdomme i forhold til nødvendigheden af en kristelig praksis. Han udgav Luthers katekismus til brug for menigmand, men skrev også latinske lærebøger for præsterne. Da han en overgang blev angrebet for calvinisme, redegjorde han for sin teologi i det personlige bekendelsesskrift ‘De sancta fide’ – Om den hellige tro, 1614. Som barn af sin tid var „…musicam baade vocalem oc instrumentalem…“ en af R.’s hovedinteresser, og, føjede han til: „…synderlig aandelige Psalmer.“ Han var konsulent ved mindst en af genudgivelserne af Thomissøns salmebog (1634), og udførte selv både originale salmer, oversættelser og bearbejdelser. Nogle udkom, med melodi af R., i den pædagogisk anlagte samling: Litani-Schole 1632, andre som tilføjelse til en udgave af Ph. Nicolais salmer: Theoria vitae aeternae, s.å. Bogtrykkeren Joachim Moltkes fuldkomne salmebog (navnlig 1640-udg.) indeholdt et helt afsnit med salmer af R.

A  204

B  553


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

204

O hjertekære Jesus Krist
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Valentin Schumann 1539

1

O hjertekære Jesus Krist,
som frelste os fra Satans list,
du som et fromt, uskyldigt lam
led hjertets angst og verdens skam
og endelig ved korsets død
forløste mig fra evig nød!

2

Lad, sødeste Immanuel,
din død ej spildes på min sjæl;
din dødsens kamp og blodig sved
lad komme mig til salighed;
og lad dit fængsels hårde bånd
fri mig af mine fjenders hånd.

3

Lad mig betænke al min tid
din død og takke dig med flid,
din dom og straf husvale mig,
at du mig frelste nådelig
fra synd, nød, død og Satan med
til Himmeriges herlighed!

4

Og når den time kommer da,
at sjælen skilles skal herfra,
da stat mig bi, o Jesus Krist,
og vogt mig vel fra Fjendens list,
at han med al sin vold og svig
ej noget skal formå mod mig!

5

Jeg er din ejendom og arv,
du kender bedst min trang og tarv,
du har jo købt mig med dit blod,
som du på korset flyde lod;
derfor vil du ej slippe mig,
al min fortrøstning står til dig.

H.P. Resen (omkring 1640).
Søren Jonæsøn 1693.