Se salmens tekst:
203. O du Guds Lam uskyldig
Vælg melodi:
 Erfurt 1542
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nicolaus Decius

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Decius, Nicolaus(kaldet Nicolaus von Hoffe) f. o. 1484 i Hof an der Saale, Nordl. Bayern. Baccalaureus i de frie kunster, siden jurist v. universitetet i Leipzig, hvorefter han en tid var i kloster. 1515 underviste han i Braunschweig indtil 1519, hvor han blev provst og sjælesørger ved det adelige nonnekloster Steterburg. 1522 rektor i Hannover, men vendte tilbage til Braunschweig som lærer ved St. Catarina og Ægidius’ Skole, hvor han mødte Reformationen i praksis i form af luthersk gudstjeneste. D. skrev sine salmer til denne gudstjeneste, og komponerede flerstemmige korsatser over dem. 1523 studerede han hos Luther selv i Wittenberg, og på dennes anbefaling blev han luthersk præst i Stettin. I årene efter 1527 opholdt han sig skiftende steder, indtil han 1540 blev hofpræst og kantor i Königsberg. 1543 drog han til Mühlhausen, hvor der fandtes en koloni af reformerte. Død 1546.

Fundet af bogen Summula doctrinarum Ihesu Christi af „Nicolaus Thesius Curiensis (dvs. fra Hof)“ trykt 1521 dokumenterede D.’s forfatterskab til en række salmer, som en sen eftertid kun tvivlende havde tillagt ham, og placerede ham som den tidligste lutherske salmedigter. Visse af D.’s salmer nåede tidligt til Danmark, og kom med i Malmøsalmebøgerne fra 1529.

B  203, 434, 435  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

203

O du Guds Lam uskyldig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Erfurt 1542

1

O du Guds Lam uskyldig,
for os på korset slagtet!
Din Fader var du lydig,
ihvor du var foragtet.
Al synd har du borttaget,
vi ellers var fortabte.
Forbarme dig over os, o Jesus!

2

O du Guds Lam uskyldig,
for os på korset slagtet!
Din Fader var du lydig,
ihvor du var foragtet.
Al synd har du borttaget,
vi ellers var fortabte.
Miskunde dig over os, o Jesus!

3

O du Guds Lam uskyldig,
for os på korset slagtet!
Din Fader var du lydig,
ihvor du var foragtet.
Al synd har du borttaget,
vi ellers var fortabte.
Giv os din fred, o Herre Jesus!

Joh 1,29
Agnus Dei. Oldkirkelig latin.
Nicolaus Decius omkring 1525. Dansk 1529.