HØR melodien

Se salmens tekst:
201. Det hellige kors, vor Her...
Vælg melodi:
 Førreformatorisk dansk me...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Morten Mortensen Hegelund
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Hegelund, Morten MortensenFødested og tidspunkt ukendt. Om H.’s ungdom vides kun, at han i 1514 tog baccalaurgraden og 1517 magistergraden ved universitetet i Rostock. Derefter blev han sognepr. i Vorning-Kvorning-Hammershøj mellem Randers og Vi­borg, men kaldtes i 1527 til Aalborg som luthersk prædikant. Der blev han resten af livet. Han var byens repræsentant i kirkeforhandlingen på herredagen i København 1530, og 1537 medarbejder på Kirkeordinansen, hvor han underskrev sig „ecclesiastes Olborgensis“ – præst i Aalborg. Chr. III viste ham anerkendelse, men en af efterfølgerne skrev at han „sled sig slet op og blev ilde aftakket“. Måske var det stridigheder – i byarkivet findes sagsakter om en hek­seproces, hvor H. tog en anklaget kvinde i forsvar, fordi hun flittigt havde hørt Guds ord, deltaget i skriftemål og besøgt og hjulpet de syge; hun gik fri, men H. fik hendes anklagere på nakken, og måtte til sidst anmode øvrigheden om beskyttelse.

Han døde i tidsrummet 1558-67, hvor hans efterfølger fik kongeligt brev på hans enkes, Marine Mortens fribolig i Hasseris.

H.’s navn kan kun sættes i forbindelse med en enkelt salme: „Det hellige Kaars, vor Herre selff bar“ som i 1553-salmebogen står omtalt som „Forbedret af M. Morten Hegelund“. Det katolske forlæg kendes ikke, men det er tydeligt, at helgen-, Maria- og gerningsfromhed er blevet erstattet af eksklusiv ­luthersk henvisning til Kristi frelsesgerning alene.

B  201  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

201

Det hellige kors, vor Herre selv bar
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Førreformatorisk dansk

1

Det hellige kors, vor Herre selv bar,
hans blodige sår og pine svar,
hans bitre død uden lak og lyde,1
deraf alene vi godt skal nyde.

2

Selv Jomfru Maria, moder til Krist,
med alle Guds helgen hun for vist
blev ikkun salig på samme måde,
for Jesu skyld, af Gud Faders nåde.

3

Du værdige Helligånd, som Guds tolk
opliv og oplys det kristne folk,
og led os alle på Herrens bane
fra verdens kløgt og vor gamle vane!

4

Al ære og pris den eneste Gud,
som sendte sin Søn i verden ud!
Han styre og råde os alle sammen,
så vi ham frygte og elske, amen!

Dansk fra middelalderen.
Morten Hegelund 1553.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 mangel og fejl