HØR melodien

Se salmens tekst:
2. Lover den Herre, den mæg...
Vælg melodi:
 Stralsund 1665
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Joachim Neander

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Neander, Joachimf. 1650 i Bremen. F: latinskolelærer. 1670 blev N. vakt ved en prædiken af den reformerte Theodor Undereyck, der hjalp N. til en plads som huslærer i Franckfurt, hvor han traf Spener og blev yderligere pietistisk påvirket. 1674 blev han rektor for den reformerte menigheds skole i Düsseldorf, men blev su­spenderet p.g.a. privatandagter uden gejstlig tilstedeværelse. Han tog sin tilflugt til lange vandreture, og besøgte især en bestemt dal, som siden fik navn efter ham (Neanderthal), og udfoldede en større salmedigtning. 1679 vendte han tilbage til Bre­men i en beskeden stilling som hjælpepr. v. Martinskirche. Et sygdomsanfald tog ham af dage, 31. maj 1680.

N. blev en af forløberne for den egentlige pietistiske salmedigtning. Han skrev sine salmer til menighedssamvær og til privatandagt, da de reformerte menigheder kun accepterede davidssalmer v. gudstjenesterne. Han udgav 57 af sine salmer i samlingen: A und W Joachimi Neandri Glaub- und Liebes-Uebung: auffgemuntert durch einfaltige Bundeslieder und Dank-Psalmen: neu gesetzet nach bekannt – und unbekannten Singweisen, und gegründet auff dem zwischen Gott und dem Sünder im Bluht Jesu befestigten Friedes-Schluss: zu lesen und zu singen auf Reisen, zu Haus oder bei Christen-ergetzungen im Grünen, durch ein geheiligtes Hertzens-Halleluja! 1679.

A  2, 533  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Lovsange

2

Lover den Herre, den mægtige konge med ære
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Stralsund 1665

1

Lover den Herre, den mægtige konge med ære!
Lov ham, min sjæl, og lad det din forlystelse være!
Mød ham med sang,
psalter og harpe, giv klang!
Åndelig leg vil jeg lære.

2

Lov dog den Herre, som alting så herlig regerer,
ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer,
lader dig få
mer, end du selv kan forstå,
bedre, end hjertet begærer.

3

Lov dog den Herre, som alting så vel for dig mager,
ham, som dig sundhed forlener og venlig ledsager!
Tænk, af hvad nød
denne din Herre så sød
dig ved sin almagt uddrager!

4

Lov dog den Herre, som dig i din stand giver lykke,
ham, som med tusind velsignelser véd dig at smykke!
Tænk dog derpå,
at han sin ære kan få,
ak, i din sjæl det indtrykke!

5

Lov da den Herre, min sjæl, og hvad i mig mon være,
hvad som har ånde, ophøje hans navn og hans ære!
Han er dig god,
ak, gør ham aldrig imod!
Amen, han selv dig det lære!

Sl 103
Joachim Neander 1679. Dansk 1740.