00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Jacopone da Todi
Benjamin Georg Sporon
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Sporon, Benjamin Georgf. 3. jun. 1741 i Køge. F: rektor, senere professor Nicolai S. M: Elisabeth Kirstine f. Holmer. Han blev student i Køge, og fuldførte sit teologiske studium i København 1763. S. drev sproglige studier, og udgav den første danske synonymordbog. Høegh Guldberg besørgede hans forfremmelse til hovmester for de kongelige pager 1771, og to år senere til lærer for kronprins Frederik m. titel af professor og senere af statsråd. Han skrev selv prinsens lærebøger – en verdenshistorie, en danmarkshistorie og en bog om kristendommens hovedlærepunkter. 1778 ~ Beate Albertine Kofoed. I forb. m. kronprinsens konfirmation 1784 blev S. udn. t. kabinetssekr. og geheimekabinetssekr. for kongen; men fik afsked, da Guldberg-ministrene kort efter blev udrenset. En rundelig pension og bolig på Koldinghus tillod S. at hellige sig juridiske og sproglige studier, og 1793 blev han udn. t. amtmand i Koldinghus amt (nu: Vejle). Han døde 23. mar. 1796.

Som barn af oplysningstiden fandt S. ingen modsætning mellem jura, historie, landbrug og religion, og skrev om det meste. Kapelmesteren for den kgl. syngeskole, Niels Schiørring, opførte en årlig „geistlig Concert“ på Hof­teatret, og da man i 1777 ville synge på dansk, bad han S. om en bedre overs. af Pergolesis „Stabat mater“; ønsket blev efterkommet, idet S. dog ændrede Mariahymnen til en Kristussalme.

B  195  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

195

Naglet til et kors på jorden
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Norsk folkemelodi 1922
Under korset stod med smerte
Tiden skrider, dagen rinder

1

Naglet til et kors på jorden
hænger under Lovens torden
Himlens Herre og Guds Søn.
Selv den evig gode Fader
ham i bitrest kval forlader,
hører tavs hans angestbøn.

2

Ak, hvor ængstet, trøst berøvet
og til døden dybt bedrøvet
er vor frelsers hu og sjæl!
Vredens fulde kalk uddrikke
må han, skal han, ellers ikke
frelses kan min arme sjæl.

3

For al verdens fejl og brøde
måtte Jesus grusomt bøde
nagelfast med fod og hånd;
skille ad sig måtte, ville
livets flod og livets kilde,1
og Guds Søn opgav sin ånd.

4

O, lad aldrig nogen sinde
korsets træ mig gå af minde,
som dig, frelsens fyrste, bar;
men lad kors og død og smerte
tale, råbe i mit hjerte,
hvad min frelse kostet har!

5

Hjælp, at jeg min synd begræder
og mig stedse varsomt glæder
ved min fred og salighed:
købt jeg blev, dit navn ske ære!
dyrekøbt; ak, lad det være
mig til varsel ved hvert fjed!

6

Giv mig hjertelag og kræfter,
så jeg skikker mig derefter,
elsker, følger, lever dig!
Daglig hendø synder-livet,
vokse det, du mig har givet,
det, som glad opofrer sig!

7

Ja, Forsoner, lad mig være
ofret dig til tak og ære,
leve dig til velbehag!
Da jeg smile skal ad døden,
thi jeg skuer morgenrøden
af en evig højlys dag.

Jacopone da Todi omkring 1300.
B.G. Sporon 1777. N.F.S. Grundtvig 1837.
Bearbejdet 1889 og 1951.
Jf. nr. 196.

1 Guds Søn - Gud Fader