HØR melodien

Se salmens tekst:
193. O hoved, højt forhånet
Vælg melodi:
 Hans Leo Hassler 1601
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Arnulf af Louvain
Paul Gerhardt
Frederik Rostgaard

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Arnulf af Louvainf. o. 1200 i Leuwen, Belgien. Som ganske ung blev han optaget i cistercienserklostret Villers i Brabant. Han hengav sig til klosterdisciplinen og blev subprior og fra 1240 abbed i Sombreffe. Ti år senere nedlagde han sit hverv for at søge et mere enkelt liv som munk; men døde samme år.

A.’s forfatterskab kendes ikke fuldstændigt. Han skrev første del af Villers-klostrets krønike, samt en metrisk udgave af et kendt opbyggelsesskrift Kærlighedens Spejl. Endelig er han identificeret som ophavsmand til den femdelte latinske hymne om den korsfæstedes sårede lemmer: I, Ad pedes: „Salve, mundi salutare“. II, Ad genua: „Salve, salve, rex sanctorum“. III, Ad manus: „Salve, salve, Iesu bone“. IV, Ad latus: „Salve, salve, summe bonus“. V, Ad faciem: „Salve, Iesu reverende“. – I kraft af Paul Gerhardts tyske, og Fr. Rostgaards og Grundt­vigs fordanskning er munkens latinske korsmeditationer blevet til danske menighedssalmer. 

A  192, 193, 207  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

193

O hoved, højt forhånet
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Befal du dine veje

1

O hoved, højt forhånet
med blodig sår og ve!
O hoved, tornekronet
til smerte, spot og spe!
O hoved, som har været
tilbedet idelig,
men nu så højt vanæret,
vær hilset hjertelig!

2

Hvem voldte al din plage,
din sjæl den mørke nat?
Hvem voldte dig den klage:
Min Gud har mig forladt?
Hvem har den kalk dig givet,
på korsets træ dig bragt?
Hvem har dig, som er livet,
i død og grav nedlagt?

3

Min Jesus, du er såret
for mine synder så,
jeg burde have båret
den straf, som på dig lå;
se hid, her står jeg arme,
fortjente vredens ris,
min Gud, dig dog forbarme,
din nådes glimt mig vis!

4

Jeg takker dig af hjerte,
af ganske sind og sjæl,
min frelser, for din smerte,
du ville mig det vel.
Lad mig, o Jesu Kriste,
ved troen holde mig!
Når øjnene vil briste,
da lad mig dø i dig!

5

Når herfra jeg skal vige,
da vig du ej fra mig!
Og når jeg ned skal stige
i graven, vis mig dig!
Træd frem, så snart mit hjerte
er stedt i dødens nød,
forkort min angst og smerte
for din den hårde død!

6

Vær du mit skjold og bue,
når jeg min afsked tar!
Lad mig dit ansigt skue,
som det på korset var!
Jeg derved sejer vinder
i troen, som sig bør,
dig til mit hjerte binder;
vel den, der sådan dør!

Arnulf af Louvain før 1250.
Paul Gerhardt 1656.
Frederik Rostgaard 1738.