Se salmens tekst:
182. Følger med til urtegård...
Vælg melodi:
 Viggo Kalhauge 1863
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

James Montgomery
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Montgomery, Jamesf. 4. nov. 1771 i Irvine, Ayshire, Skotland. F: brødremenigheds­pr. John M. (d. sammen m. sin hustru som miss. i Vestindien o. 1780). M. blev udd. v. de engelske brødremenigheders skole og præsteseminarium i Fulneck v. Leeds. Her blev hans lyst til digtning vakt, og man opgav at gøre ham til præst. M. kom i bagerlære, men rømte, og efter nogen tids omflakken fik han plads på den liberale avis Sheffield Register, hvor han overtog redaktionen 1794, da direktøren flygtede til Amerika for at undgå en politisk dom. M. ændrede bladets navn til The Shef­field Iris, og udgav det gennem 31 år. Han måtte selv i fængsel to gange for bladets indhold. M.’s første digtsamling ‘Prison Amusements’ 1797 tolkede uretfærdigheden ved fængsel pga. religiøs og social overbevisning. Med tiden slog han sit navn fast som ‘The Christian Poet’, og nåede almen anerkendelse. 1833 fik han kongelig pension. M. døde ugift, 30. april 1854.

Ved siden af sit journalistiske forfatterskab, udgav M. skrifter om moralsk-politiske spørgsmål, bl.a. skrev han imod negerslaveriet. Hans navn er dog først og fremmest knyttet til lyrikken, hvor ‘The Wanderer of Switzerland’  (1806), ‘The World before the Flood’ (1813) og: ‘Greenland and other Poems’ (1819) er de mest fremtrædende. Hans salmedigtning udkom især i samlin­gerne: Songs of Zion 1822, The Christian Psalmist og: The Christian Poet 1825, Original Hymns for Public, Private and Social Devotion 1853 med 355 salmer. M. bidrog desuden til en række af tidens salmebogsudgivelser. 

A 182, 291  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

182

Følger med til urtegården
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jesus, Jesus, Jesus sigter

1

Følger med til urtegården,
I, som fristedes og faldt!
Se, hvor vældelig for hjorden
hyrden stred, da ret det gjaldt!
Se hans kval, og hør hans bøn!
Lær at bede af Guds Søn!

2

Følger med, og ser på tinget
verdens dommer skændt og skældt,
trindt af avindsmænd omringet,
dødsdom over sandhed fældt!
Væn dig, sjæl, til verdens løn!
Lær at lide af Guds Søn!

3

Følger med til retterstedet,
se hans kors, og se hans blik!
Se hans tørre læber vædet
ynkelig med galdedrik!
Se ham rolig, mild og skøn!
Lær at dø af Davids søn!

4

Følger med til klippegraven
i den årle morgenstund!
Mørkt der er i dødninghaven,
lysner dog om englemund:
Han stod op, som blegnet lå!
Lær os, Herre, at opstå!

James Montgomery 1820 og 1825.
N.F.S. Grundtvig 1837.