HØR melodien

Se salmens tekst:
178. Han står på randen af s...
Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Michael Nielsen Schmidth

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Schmidth, Michael Nielsenf. 8. maj 1801 i Elling v. Frederikshavn. F: gårdejer Niels Michelsen S. M: Catha­rine Maria Lønstrup. Fam. fl. t. Løkken, hvor S. voksede op, men da faderen blev ruineret som følge af gentagne engelske angreb på byen, blev S. taget i huset hos en farbror i Kbh. og sat i Borgerdydskolen på Christianshavn. 1820 blev han student, og vendte sig til digtekunst, oldtidsstudier og asiatiske kulturer. Tilskyndet af forældrene beg. han teologisk studium, men læste her også arabisk, kaldæisk og syrisk og indisk filosofi. Han tog embedseks. 1827, og magistergrad året efter. 1832 blev han sognepr. i Borbjerg i Vestjylland, og s.å. ~ Ernestine Marie Catharine Sophie de Hofman. 1832 kom S. af helbredsgrunde til Ølsted ml. Vejle og Horsens; der døde han 4. jan. 1840.

S. udgav tidligt digte, i 1820erne udkom to samlinger, samt en række i forsk. blade. En større samling: Bibelske Sange til Kirkeaarets Søn- og Festdage udkom 1839. Her præsenteredes 67 salmer, og 5 blev optaget i Roskilde Konvents Salmebog 1855. Psalmebog for Kirke og Hjem 1897 optog 2; Den Danske Salmebog 1953 kun den nuværende. En enkelt gik ind i de norske salmebøger.

A  178  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

178

Han står på randen af sin grav
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hvad kan os komme til for nød

1

Han står på randen af sin grav,
i morgen de ham dømme;
den bitre kalk, ham verden gav,
han om en stund skal tømme;
da svulmer hjertet i hans barm,
ej føler han mod verden harm,
kun kærlighed til sine.

2

Han deler ud det hvide brød,
en vedtægt han dem lærer;
han er jo selv det livsens brød,
som sjælens kræfter nærer:
Det er mit legem, har han sagt,
som gives hen i syndermagt
og brydes ned for eder.

3

Så tog han druens ædle saft
i påskefestens bæger;
han er jo selv den livsens kraft,
som hjertets sorger læger:
Tag, drik deraf! Det er mit blod,
som øses ud til syndebod;
gør dette til mit minde!

4

Bort svandt de mange hundred år,
men hvor hans klokker kime,
end kalk og disk på bordet står
til minde om hin time.
Da står han med sin Ånd os bi,
og trøstig da forkynde vi
hans død, indtil han kommer.

5

Han står på randen af sin grav,
i nat de ham forråde;
men helligt, varigt pant han gav
os på sin store nåde;
den klare vin, det hvide brød,
det er hans blod, som for os flød,
det er hans legems samfund.

1 Kor 11,26
Michael Nielsen Schmidth 1839.