Se salmens tekst:
177. Kom, sandheds konge, Kris...
Vælg melodi:
 Strassburg 1525
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Caspar Johannes Boye

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Boye, Caspar Johannesf. 27. dec. 1791 på Kongsberg i Norge. F: rektor Engelbrecht B. M: Dorothea Sophie f. Styhr. Skolegang i Trondheim, 1810 student i Kbh., læste jura og teologi. Cand.theol. 1816. 1818 ~ Ma­ria Adolphine Birckner og lærer ved Jonstrup Seminarium. 1826 sognepr. i Søllerød, 1835 sognepr. v. Olai Kirke i Hillerød. 1847 sognepræst ved Garnisons kirke i København indtil koleraepedemien, hvor han pådrog sig smitten under besøg hos syge og døende. B. døde 6. juli 1853.

Tidligt kom B. ind i kunstnerkredsen omkring Kamma og Knud L. Rahbek i Bakkehuset. Han skrev digte, skuespil og lejlighedssalmer; men da han blev præst søgte han kgl. understøttelse med henblik på et mere målrettet salmeforfatterskab. 1833, 1834, 1835 og 1837 udkom i 4 hefter hans Aandelige Digte og Sange efterfulgt af endnu to bd.: Ny Samling 1840, 1843. I 1847 udgav han selv 1. bd. af sin samlede digtning; 2. og 3. bd. blev udgivet 1854.

37 af B.’s salmer, heraf 2 oversættelser, har i tidens løb været optaget i salmebøgerne.

A  177, 423, 431, 723, 732                            

B  391  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

177

Kom, sandheds konge, Kristus, kom
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Her ser jeg da et lam at gå

1

Kom, sandheds konge, Kristus, kom,
ind i min sjæl du drage,
min hjertefred det gælder om
i disse stridens dage!
Så tit er sindet alt for trygt,
og ængstes det af syndens frygt,
gør død og dom det bange;
ak, løs mig ud af syndens bånd,
lad palmen grønnes i min hånd,
gør verdens frygt til fange!

2

Kom, sorgens mester, drag du ind,
jeg åbner dig mit hjerte,
forgæves dog det tunge sind
hos verden fred begærte!
Går al min tanke klædt i sort,
du rejser, som i Nains port,
mit håb fra dødens båre;
jeg ser igen min tabte trøst,
mit hosiannas fryderøst
frembryder med min tåre.

3

Kom, livets fyrste, før min sag
mod gravens mørke hære,
er du mig nær, skal dødens dag
en palme-søndag være!
O Herre Kristus, vær mig mild,
når hisset, mellem skyens ild,
i herlighed du kommer;
for dig har ingen ros og ret;
gør du mit tunge regnskab let,
og vær en nådig dommer!

C.J. Boye 1835.