00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo
Jakob Peter Mynster

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Mynster, Jakob Peterf. 8. nov. 1775 i København. F: hospitalsinspektør Christian Gut­zon Peter M. (d. 1777). M: Nicoline Frederikke Chri­stia­ne f. Ring (d. 1779). Efter faderens død blev hans mor ~ overlæge Fr. L. Bang, som efter hendes død giftede sig igen, men også denne hustru døde, og hans 3. hustru var kun 16 år, hvorfor hendes mor og ældre søster stod for husholdningen. M. voksede således op hos en stedfar og sin 2. stedmor. Stedfaderen drev ham ved privatundervisning til studentereks. som 15-årig, og han fik teol. embedseks. allerede 1794. Som 19-årig var han for ung til præsteembede, og blev i stedet huslærer hos grev J. G. Moltke, hvor han udbyggede sine studier. M. blev sognepr. i Spjellerup 1802. Intensiv læsning førte M. frem til et kristeligt erkendelsesgennembrud, og en begyndende skribentvirksomhed, i første omg. betragtninger over prædikenen. 1811 blev M. res. kapellan v. Frue Kirke i Kbh. (der henlå som ruin efter det engelske bombardement) og vakte opmærksomhed med sine prædikener i Trinitatis Kirke. Han var medstifter af Det danske Bibelselskab, un­derviste på Pastoralseminariet, deltog i oversættelsen af Det nye Testamente, og blev dr. theol. 1815. S.å. ~ Maria Frederica Franzisca Münter. M.’s fortsatte kar­riere – 1817 medl. af direktionen for universitetet og de lærde skoler, 1826 hofprædikant, 1828 kgl. konfessionarius – førte til udnævnelsen til Sjællands biskop 1834.  Han døde i embedet 30. jan 1854.

Mynsters bispetid blev præget af stadige livtag med Grundtvig og den tidlige grundtvigianismes kirkesyn; M. repræsenterede helt statskirkeligheden, og vendte sig mod både de grundtvigske frihedstanker og de gudelige vækkelser, og søgte også at håndhæve tvangsdåb af baptisternes børn. M. søgte at lede den rationalistisk dannede elite i kristelig retning, men med dens egne kulturåbne filosofiske begreber, og stod uforstående overfor den personlige lidenskab, som udtryktes af f.eks. Kierkegaard.

M. var bevidst om Evangelisk-kristelig Psalmebogs utilstrækkelighed, og havde allerede 1839 i forbindelse med sit udkast til en revideret ritual- og alterbog, samlet salmer til et mindre salmebogstillæg, men først i 1843 udgav han Udkast til et tillæg til den evangelisk-christelige Psalmebog (med kun en af Grundtvigs salmer). Forslaget var tænkt som et oplæg, men der kom kun få kvalificerede indlæg, til gengæld „en Mængde Bemærkninger, af hvilke Fleertallet var i den pietistiske Retning, og viste, hvor lidet en dannet Smag var almindelig i Præsteskabet“ skrev M. Den hidtidige ritualkommission (med M. som fmd.) blev (gen)nedsat 1842, nu med et salmebogstillæg som opgave, men begyndte først fra 1844 at revidere M.’s forslag, der blev udvidet fra 36 til 58 salmer, heraf 4 af Grundtvig. Arbejdet blev autoriseret som officielt salmebogstillæg 1845, og var inden årets udgang trykt i 113.262 ekspl. Det viser M. som sproglig bearbejder i samtidens smag, dog med opmærksomhed overfor salmernes originale versioner.

B  81, 176, 336  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

176

Se, hvor nu Jesus træder
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Dansk visemelodi / Anders Arrebo 1627
Min død er mig til gode

1

Se, hvor nu Jesus træder
hen til den morderstad,
enddog man ham bereder
så grumt et blodebad.

2

Enddog med Guddoms-øje
sit fængsel, kors og nød
forud han skuer nøje,
ja, ser sin visse død.

3

Dog vil han fri i sinde
mod sine fjender gå;
han ved, han skal dem binde
og evig sejer få.

4

Her er han, som vil løse
hver syndebunden træl;
her er han, som vil øse
trøst i hver bange sjæl.

5

Her er han, som vil favne
dig med sin kærlighed;
her er han, som vil gavne
dig med sin blodig sved.

6

Her er han, som vil bære
en tornekrans for dig,
her er han, som skal være
din drot evindelig.

7

O Jesus, gid jeg kunne,
som jeg så gerne vil,
dig ære nogenlunde,
hjælp du mig selv dertil!

8

Jeg gerne mine klæder
vil for dig lægge ned,
jeg med i flokken træder,
som er til tak bered.

9

Jeg bær' og mine palmer
til ærens konge frem;
jeg sjunger mine salmer,
o Jesus, hør dog dem!

10

Vort hosianna klinge!
Du ærens konge, gak
vor død at undertvinge
og hav så evig tak!

Matt 21,1-9
Thomas Kingo 1689. J.P. Mynster 1845.