HØR melodien

Se salmens tekst:
175. Jesus, livets rige kilde
Vælg melodi:
 Wolfgang Wessnitzer 1661
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Rist
Hans Adolph Brorson
Wilhelm Andreas Wexels

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Rist, Johannf. 8. mar. 1607 i Ottensen v. Hamburg. F: sognepr. Caspar R. Johann fik sin skolegang i det lutherske Hamburg og det reformerte Bremen, og påbeg. jurastudiet v. univ. i Rinteln, men sprang til teologi med strejftog ind i medicinen, botanik­ken og matematikken. Han frekventerede både de lutherske universiteter i Rostock og Leipzig og de reformerte i Utrecht og Leyden. Efter en tid som huslærer blev R. 1635 sognepr. i Wedel v. Hamburg, og ~ Gisela Stapel. I modsætning til sine samtidige prædikede R. ikke mod andre kristendomsopfattelser, men tog sig af sit sogn, både som præst og som læge og apoteker. Han blev kendt for sin digtning, og medlem af flere litterære selskaber, modtog fyrstelige udmærkelser og blev ophøjet i adelsstanden som kejserlig pfalzgreve. R. døde 31. aug. 1667.

I en af de litterære ‘ordener’ havde R. fået tilnavnet „Der Rüstige“ – Den livlige; med henvisning til hans store, skriftlige produktivitet. Kritikerne ombyttede bogstaverne i hans navn: „es rinnt ja so“ – det flyder jo bare! Fak­tisk skrev han et hav af letflydende vers, i alt 649 salmer, og ikke alt havde intensitet eller afklarethed. R. udgav en række salmesamlinger, hvor flere var forsynet med melodier af hans gode ven, Hamburg-organisten Johann Schop. Det gælder især: Himlische Lieder, der udkom 1641-42 i 5 dele m. 10 salmer i hver. Der zu seinem allerheiligsten Leiden und Sterben hingeführter…Christus Jesus…besungen 1648 (1655). Neuer Himlischer Lieder 1651. Sabbathische See­lenlust 1651. Frommer und Gottseliger Christen Alltägliche HAuzmusik 1654. Neue Musikalische Fest-Andachten 1655. Neue Musikalische Katechismus Andach­ten 1656. Die verschmähete Eitelkeit und Die verlangete Ewigkeit I, 1658; II 1668. Neue Musikalische Kreutz- Trost- Lob- und Dank Schule 1659. Neues Musikalisches Seelenparadis I 1660 (salmer over GT), II 1662 (salmer over NT). Neue Hoch-heilige Passions-Andachten 1664.

A  175, 758  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

175

Jesus, livets rige kilde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jesus er mit liv i live

1

Jesus, livets rige kilde,
Himlens ære, glans og lyst,
som vor Fader sende ville
os til frelse, hjælp og trøst!
Hvorfor vil så mange sige
nej til nådens Himmerige?
Hvad er verdens lyst som bedst
dog imod din bryllupsfest!

2

Lifligt er det højtidssæde
ved dit eget bryllupsbord;
fred, retfærdighed og glæde
strømmer til os på dit ord.
Dér er bod for alle smerter,
salighed for alle hjerter,
dér i dig så inderlig
liv og sjæl skal fryde sig.

3

Du, som til din bryllupsglæde
nådig kaldte også mig
og anviste mig et sæde,
hvor der end er rum hos dig,
o, lad altid, dig til ære,
mig i troen iført være
sjælens rene bryllupsdragt,
som din Ånd mig selv har bragt.

4

Lover, alle, og tilbeder
den miskundelige Gud,
som til Himmerig os leder
ved sin nådes sendebud,
indtil alle borde fyldes
og med Himlens glans forgyldes,
når vor Herre sejerrig
fører hjem sin brud til sig.

Matt 22,1-14
Johann Rist 1642.
Hans Adolph Brorson 1734.
W.A. Wexels 1849.