Se salmens tekst:
172. Se, vi går op til Jerusa...
Vælg melodi:
 Svensk melodi 1697
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Lars Johan Paulinus [Paul] Nilsson
Helge Severinsen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Severinsen, Helgef. 25. apr. 1930 i Finderup v. Viborg. F: sognepr. Tage S. (medl. af Midtjysk Salmekonvent. Farfar: Salme- liturgi- og kirkehi­storikeren Peder S.) M: Karen Kirsten f. Jørgensen. Student, Vi­borg Katedralsk. 1948. 1952 ~ Inger Margrethe Larsen. Teolo­gisk kandidateks. Århus Univ. 1955. Højskolelærer, Ry Høj­sko­le 1956-60. Lærer Goddard College, Vermont USA 1960-61. Forst. Antvorskov Højsk. 1963 (fra 1971 benævnt Skælskør Fol­ke­højsk.). Uddannelseskonsulent 1978. Sognepr. Tilst-Kasted v. Århus 1979, provst Århus nordre Provsti 1986. Afsk. 1996. Han døde i 2018.

S. har beskæftiget sig indgående med undervisningspolitik og -planlægning, bl.a. som director f. Unesco Seminar on Adult Education, fmd. Voksen­pæd. Center Vestsjæll. (1974-78), Det centrale Udd.råd (1982). og Selskabet f. Frem­tidsforskn. (1983-92). Han har udg. en række afh. og art. om undervisning og udd. planlægn.; en kantate v. 50-årsfesten for Det teologiske fakultet i Århus, samt sang- og salmesamlingerne Skarp Sovs 1995, Solsange 1998. I forb. m. udarbejdelsen af Den Danske Salmebog (2002) overs. S. en række fortrinsvis skandinaviske salmer.

 B  57, 172, 219, 259, 524, 636, 659  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

172

Se, vi går op til Jerusalem
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Svensk / Koralpsalmboken 1697

1

Se, vi går op til Jerusalem
ved hellige fastetide
at skue, hvor Jesus Krist, Guds Søn,
i synderes sted må lide.

2

Se, vi går op til Jerusalem.
Hvem våger, til dagen bryder,
og smager med Herren den smertens kalk,
vor Fader i Himlen byder?

3

Se, vi går op til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,
til Lammet, som ofres for verdens skyld,
for dine synder og mine.

4

Se, vi går op til Jerusalem,
forklarelsens stad, den skære.
Vor frelser har sagt os, at hvor han er,
dér vil han, at vi skal være.

Paul Nilsson 1906.
Helge Severinsen 1997.