HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johannes Volf Møllehave

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Møllehave, Johannes Volff. 4. jan. 1937 i København. F: skoleinsp. Axel M. M: Ester f. Volf. M. blev student fra Metropolitansk. 1956. 1958 ~ Herdis Poulsen (d. 2001). Cand.theol. fra Kbh.s Univ. 1963. Kalds­kapellan i Greve-Kildebrønde 1964, og andenpr. v. Statsfæng­slet Vridsløselille 1966-69, hvorefter han en tid levede som skribent og adjunkt v. Kbh.s Dag- og Aftensemi­narium. 1973 blev han res. kapellan i Virum, og siden dansk pr. i Bruxelles 1987. Han tog afsked 1991, og bosatte sig i England, for at blive forfatter og foredragsholder på fuld tid. M. har modt. en række anerkendelser for sit forfatterskab og sin formidlingsvirksomhed: De gyldne Laurbær (1980), H.C. Andersen Medaljen (1987), BMF’s Børne­ bogs­ pris 1993), Bog & Idé-prisen samt Rosenkjær-Prisen (1994), Dansk Forfat­ter­forenings H.C. Andersen Legat (1996), Holger Drachmann-legatet (1997) m.fl.

M. har udgivet en række erindringsbøger, prædikensamlinger og læsnin­ger af forfatterskaber, bl.a. Kierkegaard, Dostojevski, Sophus Claussen, H.C. og Benny Andersen. Med stort talent for seriøs humoristisk versekunst har han formidlet bibelhistorie i bogform og til multimediebrug, ligesom en række af hans vers og digte er sat i musik og blevet dels salmer dels populære sange – især julesangen „Lille Messias“ m. melodi af komponisten Anne Lin­net. I 1985 udkom 20 salmer m. musik af Niels Viggo Benzon. Religiøs digtning og salmer af M. udkom tillige i: Dejlig er haven 1996. Da alting blev anderledes. Udvalgte tekster 1958-96. 1997.

A  171, 522  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

171

Lazarus lå i sin grav
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Niels Viggo Bentzon 1985
Mogens Helmer Petersen 1995

1

Lazarus lå i sin grav
død for alverden og Gud.
Stemmen i gravmørket lød:
Lazarus, kom nu herud!

2

Tænk, at den døde fik liv!
Lazarus adlød og kom.
Livet fik fylde igen.
Graven lå øde og tom.

3

Kender du det fra dig selv?
Ønsker du ofte din død?
Søgte du selv mod din grav?
Hørte du stemmen, som lød?

4

Døden er snart overalt.
Kalder du ofte på den?
Hørte du selv, der blev kaldt:
Lazarus, rejs dig igen!

5

Lazarus lever i os
dér, hvor vi slet intet tror.
Selv hvor der kun hersker død,
findes det levende ord.

Johannes Møllehave 1985.