Se salmens tekst:
17. Almægtige og kære Gud
Vælg melodi:
 Köln 1623
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Frans af Assisi
Johannes Jørgensen
Johannes Johansen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Frans af Assisif. 1182 som søn af en velhavende købmand i Assisi. Som 20-årig soldat blev han taget til fange, og efter frigivelsen drog F. som pilgrim til Rom, hvor han byttede tøj med en tigger, for at opleve de fattiges vilkår. Hjemvendt kom han i konflikt med faderen, blev gjort arveløs, og gav sig til at reparere en forfalden kirke. Under en messe i 1208, hvor Matt 10,7-19 (Jesu ord om at sælge alt og følge ham) blev oplæst, tog F. disse ord som et personligt kald, og begyndte en tilværelse som vandreprædikant. Snart fik han en flok tilhængere, fratres minorum – de små brødre, for hvem han fastlagde et simpelt regelsæt, der i 1210 fik pavens godkendelse. 1212 blev franciskanernes regel overført til kvinder af Sct. Clara. Pavestolen ønskede kontrol med bevægelsen og efter en vanskelig proces omdannedes den til en regulær munkeorden, kendetegnet ved en grov, brun ordensdragt med et bælte af simpelt reb.

I 1219 drog F. på en prædikerejse til Østeuropa og Ægypten, og ledelsen af ordenen gik over på andre hænder. I 1221 udformede han regler for tertiær-brødre/søstre: lægmænd, der ønskede at forene de franciskanske fattigdomsidealer og stræben efter næstekærlighed med en almindelig tilværelse. F. døde i 1226, og blev kanoniseret som helgen allerede to år efter.

Med F. træder en særlig side af middelalderkulturen frem: Erkendelsen af alt det skabtes livssammenhæng, hvor naturen tilkendes en selvstændig opmærksomhed som en del af skaberværket. I F.’s spiritualitet indtager naturen derfor en særlig plads, et forhold der fandt udtryk i hans lovsang for skaberværket: Cantico della creature – den såkaldte sol-sang, et af de tidligste litterære værker på det italienske folkesprog.

A  17  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Skabelsen og forsynet

17

Almægtige og kære Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Köln 1623

1

Almægtige og kære Gud,
halleluja,
nu folder skabningen sig ud,
halleluja,
i lys og sang, i blomst og frugt,
halleluja,
for du gør alting godt og smukt,
halleluja, pris vor skaber,
pris vor skaber, halleluja!

2

Skønt ingen skabning véd dit navn,
har du al verden i din favn,
som broder Sol med velbehag
omfavner alt ved højlys dag.

3

Af solens lyse brodersind
får søster Måne alt sit skin,
mens stjerner, deres søskend små,
med glade øjne ser derpå.

4

Se, broder Vind har sky'r i bånd,
usynlig som din egen Ånd,
han skaber, medens kornet drær,
det gode vejr og al slags vejr.

5

Se, broder Myre, klog som få,
har alt, hvad han kan slæbe på,
mens søster Sommerfugls fornuft
omtåges helt af blomsterduft.

6

Vor søster Vand gør livet nyt,
hun spejler himlen i en pyt,
hun bærer oppe køl og kryb,
hun gemmer døden i sit dyb.

7

Vi frygter også broder Ild,
bevar os, Gud, når han blir vild,
men tak for ham, der ganske tyst
gør hele livet varmt og lyst.

8

Men døden truer hvert sekund
vor svage krop med meget ondt;
o gode Gud, gør døden god
som moder Jord, der tar imod.

9

Pris være dig for moder Jord,
hun føder os med alt, som gror;
på denne jord din Søn har trådt,
og hvor han er, blir alting godt.

10

Vi bøjer os i tak for den,
som blev vor søster, bror og ven,
vor far og mor, som i dit sted
i kærlighed har båret med.

11

Dit ansigt, intet øje så,
dit navn, hver skabning grunder på,
forklares i en solopgang,
hvor alting foldes ud i sang.

12

Så pris med hjerte, mund og hånd,
halleluja,
Gud Fader, Søn og Helligånd,
halleluja!
Den mindste kerne, lyd og gnist,
halleluja,
lovsynger dig fra først til sidst,
halleluja, pris vor skaber,
pris vor skaber, halleluja!

Frans af Assisi 1225 og 1226.
Johannes Jørgensen 1895.
Johannes Johansen 1978.