Se salmens tekst:
17. Almægtige og kære Gud
Vælg melodi:
 Köln 1623
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Frans af Assisi
Johannes Jørgensen
Johannes Johansen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Johansen, Johannesf. 4. mar. 1925 i Hørning v. Århus. F: vognmand Frederik Marius J. M: husmor og kogekone Ane Margrethe f. Pedersen. Efter studentereks. fra Århus Katedralskole 1944 læste J. teologi v. Århus Univ. hvor han blev kandidat i 1952, og straks efter fung. feltpræst i Haderslev. S.å. ~ Ellen Kathrine f. Fangel (d. 1997). 1953 blev han sognepr. i Søllinge og Hellerup på Fyn, og 1959 på Thurø. Fra 1956-57 studieoph. v. Union Theo­lo­gical Seminary, New York, USA. 1975 udn. til sognepr. v. Hel­singør Domk., provst f. Helsingør domprovsti og domprovst i Hel­singør stift. 1980 biskop f. Helsingør stift. Gennem en årrække var J. fast kirkelig medarb. v. Morgenavisen Jyllands-Posten, og bestyrelsesmedl. i Det Danske Salmebogsselskab. Efter sin afsked i 1995 bosat i Svendborg. Han døde i 2012.

J. er en af de mest sungne nyere danske salmedigtere. Hans salmer er optaget i stort set alle folkekirkelige sangudgivelser siden 1970 – salmebogstillæg, sangbøger, korværker og skolemusikalske udgivelser. E. Gaardsted-Jørgensen udgav 1995: ‘Biskop Johannes Johansens forfatterskab. Fra Aarhus Amts ­Tidende den 18. januar 1939 til Tillæg til Den Danske Salmebog den 28. februar 1994’ – en bibliografi, som rummer en udtømmende oversigt over J.’s skriftlige produktion i det nævnte tidsrum. Den omfatter 10 egne værker med digte, bønner, artikler, prædikener og taler, samt 44 udgivelser, der rummer salmer og bønner af J. De væsentligste egenpublikationer med salmer er: Thurø-rim og noget, der ikke rimer 1974, Rim om Gud og gule ærter 1975, Den grønne søndag 1977, Glæden springer af svøbet ud 1980, Som maj i bøgeskove 1983, Den første jul (gendigtninger af christmas carols) 1984, Ordet blev menneskets lys 1985, Stem mig med din egen hånd 1991. Hertil kommer samlingen: Min egen Salmebog 1996, med 291 salmer, heraf en del nybearbejdede.

A  87, 89, 98, 154, 245, 276, 364, 450, 478, 523, 588, 637, 706, 787

B  17, 725  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Skabelsen og forsynet

17

Almægtige og kære Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Köln 1623

1

Almægtige og kære Gud,
halleluja,
nu folder skabningen sig ud,
halleluja,
i lys og sang, i blomst og frugt,
halleluja,
for du gør alting godt og smukt,
halleluja, pris vor skaber,
pris vor skaber, halleluja!

2

Skønt ingen skabning véd dit navn,
har du al verden i din favn,
som broder Sol med velbehag
omfavner alt ved højlys dag.

3

Af solens lyse brodersind
får søster Måne alt sit skin,
mens stjerner, deres søskend små,
med glade øjne ser derpå.

4

Se, broder Vind har sky'r i bånd,
usynlig som din egen Ånd,
han skaber, medens kornet drær,
det gode vejr og al slags vejr.

5

Se, broder Myre, klog som få,
har alt, hvad han kan slæbe på,
mens søster Sommerfugls fornuft
omtåges helt af blomsterduft.

6

Vor søster Vand gør livet nyt,
hun spejler himlen i en pyt,
hun bærer oppe køl og kryb,
hun gemmer døden i sit dyb.

7

Vi frygter også broder Ild,
bevar os, Gud, når han blir vild,
men tak for ham, der ganske tyst
gør hele livet varmt og lyst.

8

Men døden truer hvert sekund
vor svage krop med meget ondt;
o gode Gud, gør døden god
som moder Jord, der tar imod.

9

Pris være dig for moder Jord,
hun føder os med alt, som gror;
på denne jord din Søn har trådt,
og hvor han er, blir alting godt.

10

Vi bøjer os i tak for den,
som blev vor søster, bror og ven,
vor far og mor, som i dit sted
i kærlighed har båret med.

11

Dit ansigt, intet øje så,
dit navn, hver skabning grunder på,
forklares i en solopgang,
hvor alting foldes ud i sang.

12

Så pris med hjerte, mund og hånd,
halleluja,
Gud Fader, Søn og Helligånd,
halleluja!
Den mindste kerne, lyd og gnist,
halleluja,
lovsynger dig fra først til sidst,
halleluja, pris vor skaber,
pris vor skaber, halleluja!

Frans af Assisi 1225 og 1226.
Johannes Jørgensen 1895.
Johannes Johansen 1978.