HØR melodien

Se salmens tekst:
149. Hvad er det for en snekke
Vælg melodi:
 Hamburg 1598
 Visemelodi/Joachim Magdebu...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo
Peter Andreas Fenger

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Fenger, Peter Andreasf. 16. febr. 1799 på Christianshavn. F: sognepr. Rasmus F. M: Martha Helene f. Meinert. (ældre broder til præsterne Johan­nes Ferdinand F., Rasmus Theodor F. og politiker Carl Emil F.) I 1830 ~ Louise Augusta f. Manthey, (d. 1885).   

Student fra Borgerdydskolen 1816, teologisk kandidat 1820, lærer ved Borgerdydsk. 1820-27. Sognepr. Slotsbjergby v. Slagelse 1827. 1855 sognepr. Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Død 1878.

F. var medstifter af ‘det sydvestsjællandske Broderkonvent’, som omfattede en række af egnens præster, som havde vendt sig mod rationalismen. Selv var F. gennem personligt venskab nært knyttet til Grundtvig, og ytrede skriftligt sine synspunkter om sognebåndsløsning og skoletanker, ligesom han energisk tog del i samtidens teologiske og kirkepolitiske debatter.

F. var tidligt optaget af hymnologiske emner. I 1827 udgav han Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo; tilegnet Grundtvig, men et udtryk for en klar opfattelse af originaltekstens poetiske og kristelige integritet. 1844 an­greb han biskop Mynsters forslag til et tillæg til Evangelisk-kristelig Psalme­bog, og sammen med kollegerne Emil Clausen og F. E. Boisen stod han i forbindelse med Grundtvigs tidlige salmebogsarbejde i Københavns præstekonvents salmekomite.

Gennem broderen Ferdinand fulgte han Roskilde Konvents salmearbejde, og var ikke enig i dettes vidtgående hensyn til Evangelisk-kristelig Psalmebog. F. ignorerede derfor Roskilde Konvents Salmebog, og udgav sit eget Tillæg til evangelisk-christelig Psalmebog 1857, der med 495 salmer i realiteten var en selvstændig salmebog. Med kultusministeriets tilladelse fik han lov at bruge bogen i Vor Frelsers Kirke, der blev sat som titelvignet. Grundtvigs navn stod under 320 numre, Kingo var velrepræsenteret; i mindre grad Bror­son. Bogen kom i 7-8 oplag, og nåede op på 518 salmer. Året efter udkom Morgen- og Aftensange samlede og udgivne af P. A. Fenger med henblik på den daglige husandagt i hjemmet. Her var flest af Kingo (24), 21 af Ingemann, 14 af Grundtvig og 2 af Brorson. Sende-Brev til Christne Venner ved Begyndelsen af det nye Kirkeaar 1861 med 12 sange af Grundtvig forsynede med melodier af samtidens komponister.

I anledning af Grundtvigs 50-års præstejubilæum i 1861 oprettede F. et fond, der skulle sikre udgaver af Grundtvigs salmer til overkommelig pris. F. var fondets formand til sin død i 1878.

F. nåede at omarbejde sit tillæg med henblik på en regulær salmebog. Den blev udgivet af professor Frederik Nielsen i 1880 med titlen Kirke-Psal­mebog med 578 numre, ordnet efter kirkeåret. Bogen blev brugt i Vor Frelsers Kirke frem til 1891. Fengers tillæg dannede endvidere baggrund for 1885-forslaget til Psalmebog for Kirke og Hjem, som resulterede i det autoriserede 1890-tillæg til konventssalmebogen. Endvidere var den nordslesvigske salmebog (1889) inspireret af F.’s Kirke-Psalmebog fra 1880. Og går man i detaljer, ville talrige udviklingstrin i redaktionerne af især Grundtvigs og Kingos salmer, således som de fremstår den dag i dag kunne føres tilbage til P. A. Fengers hymnologiske indsats.

B   85  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

149

Hvad er det for en snekke
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jeg vil din pris udsjunge
Guds godhed vil vi prise

1

Hvad er det for en snekke
og liden flydebåd,
som storm og vande trække,
så den er uden råd?
O, se den store nød,
ret som den gik til grunde
og just til havsens bunde
ned i afgrunden flød!

2

Det er Guds kirkesmakke
og liden menighed,
som her og der må flakke
og tit ej redning ved;
hvor det kan synes, som
vor Jesus fast mon sove
og så for vind og vove
sit skib lar tumle om.

3

Den flok, der Jesus haver
alene inden bord,
der elsker Åndens gaver
og glædes ved Guds ord
foruden hykleri
og uden selvgjort lære,
den flok kan aldrig være
for modgangs bølger fri.

4

Så lad afgrunden øse
al Helved-ondskab op,
og lad kun Satan løse
al sin tyranne-trop,
lad kirkeskibet få
ti tusind stød på side,
dog skal vel Jesus vide,
hvor det sin havn skal nå.

5

O milde Gud og Fader,
o Søn og Helligånd,
som dine ej forlader,
o, lad din mægtig hånd
befri din menighed
fra al dens tvang og våde!
O, gør det af din nåde
for Jesu kærlighed!

Matt 8,23-27
Thomas Kingo 1689.
P. A. Fenger 1857.