00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Peder Nielsen Kjøge
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Kjøge, Peder Nielsen(fødeår og sted ukendt; antagelig er det Køge). 1648 udnævntes K. til tingskriver for Baag Herred v. Assens, 1686 tillige skriver for Vends herredsting. 1655-60 nævnes han som byskriver i Assens, men han mistede sin ejendom pga. Svenskekrigen og boede fra 1662 på Mygindgård i Holevad sogn. Året efter købte han en gård i Turup, men fl. 1668 tilbage t. Assens, hvor han s.å. blev råd­mand. Fra 1682 til sin død i maj 1695 var han byfoged i Assens.

Fra hans boskifte ved man at han ejede flere bøger. Han lånte også litteratur af andre. Selv skrev han vers, endda i tingbogen, og udgav: Vandre-Bog udi Riim: Indeholdende Morgen og Aften-Bønner/ med Morgen og Aften-Sange Til Hver Dag i Ugen/ særdelis og andre adskillige Bønner og Sange/ Paa alle Fæst-Dage/ saa og udi alle haande anliggende at læse og siunge/ Forfattet og dictet enhver Gudelskende til Tieniste af Peder Nielsen Kiøge Byefoged udi Assens/ saa og Herridtz-Skriver udi Baagvetz Herrid udi Fyen 1693. Hans forbilleder var Sthen og Kingo, og det mærkes; men der er også originale livs- og naturbilleder. Nogle af K.’s salmer gik ind i J. Laverentsens salmebog 1709, og en enkelt er gået videre til i dag: „De hellig tre Konger lystig og glad“.

A  138  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Helligtrekonger

138

De hellig tre konger så hjertensglad
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann G.C. Störl 1710
Østrigsk julevise 1819

1

De hellig tre konger så hjertensglad
fra hjemmet de droge til Betlehems stad,
de toge sig for den rejse så lang
at finde Jesus i krybben trang.

2

En stjerne dem viste til Jødeland
og hen til den himmelske frelsermand,
og barnet de fandt så dejlig og skær
hos okse og asen i stalden der.

3

Og ned så faldt de på deres knæ,
da barnet derinde de fik at se,
og røgelse, myrra og røden guld
de ofred den Herre så frydefuld.

4

Så droge de hjemad til deres land
og prisede Gud, deres skabermand.
Lad os og falde den drot til fod,
ham ofre et angerfuldt hjerte og mod!

5

Han er den Jakobs-stjerne1 klar,
en kvist af Israel2 åbenbar,
en kilde, der springer af nåde stor,
en Herre over alt englekor.

6

Thi bør os stedse at være glad
med frydesang udi allen stad,
indtil vi hos ham, vor glæde kom fra,
kan synge evigt halleluja!

Matt 2,1-12
Peder Nielsen Kjøge 1693.
Frederik Hammerich 1850-1852.

1 4 Mos 24,17

2 Es 11,1