Se salmens tekst:
111. Hør, hvor englesangen to...
Vælg melodi:
 Felix Mendelssohn-Barthold...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Charles Wesley
Henrik Ellegård Frederiksen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Wesley, Charlesf. 18. dec. 1707 i Epworth, Lincolnshire, England. F: sognepr. Samuel W. M: Susanna. W. var 18. og yngste barn, og kom i School of Westminster, hvor en ældre broder var hjælpelærer. 1721 blev han King’s Scholar, hvilket indebar frit ophold og studium. 1726 beg. han på univ. i Oxford, tog eksamen 1729 og blev tutor v. et af byens Colleges. Han blev medlem af sam­menslutningen The Oxford Methodists, som forpligtede sig til moralsk levned, bøn og altergang, flittigt bibelstudium og kristen social virksomhed. 1735 blev han på kort tid præsteviet, og sammen med broderen John sendt til Georgia, Amerika som sekretær. Året efter vendte han hjem, fascineret af herrnhuter, han havde mødt under rejsen. 1738 oplevede begge brødre et religiøst gennembrud, W. var en kort tid hjælpepræst i Islington, men hans prædiken vakte så stor modstand i menigheden, at det ikke nyttede, og sammen med broderen John indledte han en række prædikerejser over hele England, hvor han løbende skrev salmer. 1749 ~ Sarah Gwynne. Fra 1756 overtog W. ledelsen af ‘de metodistiske sel­skaber’ i London og Bristol, og fra 1771 boede han i London. I modsætning til John forblev W. loyal mod statskirken, og bestemte også, at han ville begraves på sin sognekirkegård. W. døde 29. mar. 1788, og er begr. på Marylebone Churchyard i London.

I den engelske kirketradition står W. som den unikke salmedigter. Han skrev henved 6500 salmer. En del udkom i hefter, bøger og samlinger udgivet sammen med broderen John, hvorfor ophavsmanden ikke altid entydigt kan fastslås. Blandt de væsentligste er: Hymns and Sacred Poems, by John and Charles Wesley 1739, 1740, 1742 (390 salmer) og W.’s egne samlinger: Hymns on the Lord’s Supper by Charles Wesley 1745 (165 salmer). Hymns and Sacred Poems I-II 1749 (455 salmer). Short Hymns on Select Passages of Holy Scripture I-II 1762 (2030 salmer). Hymns for Children 1763 (100 salmer). Hymns for the use of Families and on various occasions, og: Hymns on the Trinity 1767 (188 og 182 salmer). Preparation for Death 1772 (140 salmer).

I 1780 samlede John W. et udvalg fra disse samlinger til den første metodistsalmebog: ‘A Collection of Hymns, for the use of the People called Metho­dists’, med 560 salmer. W.’s salmer fik overordentlig stor udbredelse i den engelsktalende verden, og er oversat til en lang række sprog.

A  111, 573  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

111

Hør, hvor englesangen toner
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Felix Mendelssohn-Bartholdy 1840

1

Hør, hvor englesangen toner:
Hil dig, konge, født i dag,
verdens frelser og forsoner,
fred til jord, Guds velbehag!
Vore røster vil vi føje
til triumfen fra det høje,
juble skal vi glad med dem:
Krist er født i Betlehem,
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

2

Kristus fra de høje himle,
Kristus, Gud i evighed!
Hjertet bæver, vi må svimle:
Gud til os på jord steg ned.
Skaberen som os sig klæder,
engle nu med os sig glæder,
syng med fryd hver bange sjæl:
Kristus, vor Immanuel.
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

3

Hil dig, du, som fred os bringer,
retfærdssol med lys og vår.
Under dine stærke vinger
liv og lægedom vi får.
Du forlod din høje trone,
gav os livets gyldne krone,
byder sønderknuste ly,
giver lys og håb på ny.
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

4

Hilset vær, du svar på længsel!
Skab i os dit ringe bo.
Opluk vore hjerters fængsel,
bo i os, og giv os tro.
Hør, hvor herligt Himmel-sangen
toner hist på hyrdevangen:
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

Luk 2,14
Charles Wesley 1739. Dansk 1981.
Henrik E. Frederiksen 1993.