Se salmens tekst:
110. Nu vil vi sjunge og være...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1881
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nicolaus Herman
Hans Christensen Sthen
Carl Joakim Brandt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Herman, Nicolausf. 1480-1500 i Altdorf v. Nürnberg. 1518 blev han latinskolelærer og kantor ved den lutherske kirke i sølvminebyen Joa­chimsthal i Böhmen. 1532 kom Luthers elev Joh. Mathe­sius til byen som rektor og fra 1540 som præst. H. var kantor og orga­nist. Sygdom tvang ham fra embedet i 1560, og han måtte nu med halv løn og siden en lille kejserlig digterpension forsørge sin hustru og tre døtre. På to år skrev H. 176 salmer, der udkom dels i husandagtssalmebogen: Die Sontags Euangelia vber das gantze jar, In Gesenge verfasset, Für die Kinder vnd Christlichen Haussveter 1560; dels i en samling bibelhistoriske sange, som ud­kom efter H.’s død 15. maj 1561: Die historien von der Sindflut, Joseph, Mose, Helie, Elisa, vnd der Susanna, sampt etlichen historien aus der Euangelien, auch etliche Psalmen vnd geistliche Lieder, zu lesen vnd zu singen in Reyme gefasset, Fur Christliche Hausveter vnd jre Kinder 1562.

A  110, 528  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

110

Nu vil vi sjunge og være glad
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1881

1

Nu vil vi sjunge og være glad
i Jesu Kristi navn!
Guds Søn er født i Betlehems stad,
os alle til glæde og gavn.

2

Han steg fra tronen i Himmerig
og blev et barn på jord;
for os han daled så nederlig,
hans kærlighed var så stor.

3

Han verden skabte til sit behag
og styrer alt deri,
han føder den liden fugl hver dag,
som flyver i luften fri.

4

Men ned han lagde sin Guddoms-magt,
en tjener vorder han,
han os vil tjene, det er hans agt,
og blive vor frelsermand.

5

Han ligger nu ved sin moders bryst,
så spæd i ringe bo,
Guds engle ser på ham deres lyst,
hvem ville ej være fro!

6

Med os han bytter så underlig,
Guds Søn, vor broder fin,
vort kød og blod han tager på sig
og skænker os guddom sin.

7

En svend han bliver og herre jeg,
som før var fattig træl,
hans kærligheds dyb udgrundes ej
og ikke hans rigdoms væld.

8

O, han oplader på ny den dør
til glædens Paradis,
som længe for os stod lukket før,
ham være lov, tak og pris!

9

Ham vil vi synge vor julesang,
og er den så kun svag,
det er dog vort hjertes efterklang
af engelens bud i dag.

Nicolaus Herman 1554.
Hans Christensen Sthen 1578.
C.J. Brandt 1848 og 1884.