Se salmens tekst:
11. Nu takker alle Gud
Vælg melodi:
 Johann Crüger 1647
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Rinckart

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Rinckart, Martinf. 24.  apr. 1586 i Eilenburg v. Leipzig. F: bødkermester Georg R. M: Salome f. Petzsch. hjemmet var i små kår og nøjsomt, men yderst musikalsk. Fem år gl. kom R. i skole, 8 år gl. i latinskole, 15 år gl. i Thomasschule i Leipzig, hvor han blev medl. af skolens berømte kor og fik komponisten Seth Calvisius som lærer i musik og sang. 16 år gl. beg. R. teologisk studium, men blev i 1610 i forb. m. en ansøgning om en præstestilling bebrejdet, at han havde forsømt teologien til fordel for musik. Han blev så gymnasielærer og kirkekantor i Eisleben. 1616 tog han magistergrad i Leipzig og vendte tilbage til fødebyen som ærkediakon. 1622 ~ Christina Morgenstern (d. 1637). Trediveårskrigen indebar tunge plager for byen og dens præst, snart blev man oversvømmet af flygtninge, snart måtte man selv rømme. Lejetropper fra begge sider krævede ublu løsepenge, og ofte forhandlede R. på byens vegne. I 1637 døde mellem 3-8000 indbyggere af pest, og begravelserne forløb med op til 40 om dagen. R.’ s hustru var blandt ofrene; han måtte selv begrave hende, de andre præster var døde af pesten. Efter massebegravelserne kom bunkebryllupperne, hvor enker og en­ke­mænd i hundredvis slog pjalterne sammen. Selv blev R ~ m. en enke Bar­ba­ra Scheffler. R. døde 8. dec. 1649.

R. blev forfatter til henved 100 skrifter – navnlig musikværker og religiøse dramaer – og til op mod 600 salmer. Hans berømte salme: „Nun danket alle Gott“ udkom antagelig som bordbøn i samlingen: Iesv Hertz-Buchlein 1636, og fandtes i en nu forsvundet håndskreven salmesamling 1644. I peståret 1637 udkom hele 5 salmesamlinger af R. Die schöne Müllerin-Stimme, Der Meissnischen Klage-Lieder Vortrab, Die Meissnische Thränen-Saat, Rinckarts Meissnischer Frewden-Ernden Vortrab og endnu én: „…Gifft-Treiber-Lied…“ Siden fulgte flere.

A  11  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Lovsange

11

Nu takker alle Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Crüger 1647

1

Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!

2

Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live,
så vi i nåde stå
hos ham og på vor bøn
få hjælp i nød og død,
til sidst hans nådeløn!

3

Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig Gud, som var
og er og bliver, dig
vort takke-offer frem
vi bær' ydmygelig.

Sir 50,22-24
Martin Rinckart omkring 1630.
Dansk 1740. 1885. 1889. 1890.