HØR melodien

Se salmens tekst:
106. Af højheden oprunden er
Vælg melodi:
 Philipp Nicolai 1599
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Philipp Nicolai
Hans Christensen Sthen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Nicolai, Philippf. 10. aug. 1556 i Mengeringhausen, Waldeck, Westfalen. F: sognepr. Dietrich N. M: Catharina Meyhan. 1568 kom N. i latinskole i Kassel, 1571 på gymnasiet i Dortmund, og derefter et halvt år i klosterskolen i Mühlhausen hvor fagene var digtekunst og musik. 1575-79 studerede han v. universiteterne i Er­furt og Wittenberg, og drog derefter hjemover og bistod faderen i præstegerningen. 1583 blev N. evangelisk præst i Her­decke, men tre år efter fordrevet af spanske tropper. Efter korte virkeperioder andre steder kom han til Altwildungen v. slottet Waldeck, hvor hans mæcens enke tog ham til slotspr. og huslærer. Lutherdom og calvinisme tog livtag i de protestantiske fyrstehuse, og N. blev en overgang forbudt at prædike, men efter et omslag i holdningen kom han tilbage i embedet, blev teologisk doktor i Wittenberg 1594 og kunne endda udgive et skrift mod calvinismen. 1596 blev han pr. i Unna, Westfalen, og udgav endnu et stridsskrift. En pestepedemi bortrev på et halvt år 1300 af byens indbyggere, heriblandt andenpræsten og N. måtte forrette begravelserne alene – op til tredive om dagen. 1600 ~ Catharina v. d. Recke. 1601 blev N. førstepr. v. Catha­rinakirche i Hamburg, hvor han døde 26. okt. 1608.

Af de antagelig flere salmer N. skrev, er kun bevaret fire. En  fremkom i: Nothwendiger und gantz vollkommener Bericht 1596. De tre øvrige i hans trø­steskrift: Frewden-Spiegel des ewigen Lebens 1599.

A  106, 268  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

106

Af højheden oprunden er
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Philipp Nicolai 1599

1

Af højheden oprunden er
en morgenstjerne klar og nær,
af sandhed og af nåde;
du Jakobs-stammens nye skud,
du Davids søn, min konning prud,
mig fryder overmåde,
liflig, venlig,
skøn og herlig, stor og kærlig,
rig på gaver!
Lys og liv i dig jeg haver!

2

Du lille barn så favr og skøn,
Gud Faders og Marias Søn,
o du højbårne konning!
Du lilje i mit hjerterum,
dit riges evangelium
er sødt som mælk og honning.
Kære Herre,
Hosianna, Himlens manna,
dig til ære
glad i ånden vil jeg være.

3

Min sjæl i Gud da fryder sig,
når mildelig du ser til mig
med miskundhedens øje.
O Jesus Krist, min frelser god,
dit ord med Ånd og kød og blod
mig salighed tilføje!
Tag mig, favn mig,
gyd i barmen Himmel-varmen,
at din nåde
ved dit ord må ene råde!

4

O Fader Gud, o Herre blid,
du i din Søn fra evig tid,
så inderlig mig elskte!
Din Søn har selv trolovet mig,
jeg er hans brud så inderlig,
han mig til livet frelste.
Eja, eja,
han det giver, at jeg bliver
i stor glæde
hist i herlighedens sæde.

5

Jeg er nu glad og stoler på,
min frelser er mit A og Å,
begyndelse og ende.1
Han fører mig med lov og pris
til Himmerig, til Paradis,
fra jammer og elende.
Amen, amen,
kom du milde Jesus lille,
tøv ej længe!
Lyst til dig mit hjerte trænge!

Philipp Nicolai 1599.
Hans Christensen Sthen omkr. 1600.
Bearbejdet 1850.

1 Åb 22,13